Det meste af det plastik, der findes i havet kommer fra land. Bl.a. udledt via vandløb og spildevand. Nogle af de plastikpartikler kommer fra tøj og tekstiler, der indeholder plastik. Forsøg har vist at et stykke tøj, ved én vask, kan udlede 1.800 fibre via spildevandet (1). De naturlige fibre nedbrydes med tiden, men det gør de små plastikpartikler ikke.

Mikroplastik i havet er problematisk. Mikroplastikpartiklerne kan blokere fordøjelsessystemet hos små havdyr (2). Plastikstykker kan også virke som en slags magnet for organiske miljøgifte (PCB og DDT) som bindes på plastikkens overflade (3).

Det er stadig usikkert hvor skadeligt mikroplastik er for havets organismer, men undersøgelser peger på at organismerne indtager plastikstykker med miljøgifte og på den måde fører dem videre op i fødekæden (4).

I danske sild og hvilling i det nordlige Storebælt har forskere fra DTU Aqua fundet plastikstykker på op til 0,5 cm. I Nordsøen og Østersøen har andre forskere fundet plastik i sandorme, muslinger og torsk og makrel (3).

En undersøgelse af to svenske rensningsanlæg har vist at de udledte millioner af mikroplastikpartikler til havet hver time – selv om de to anlæg fjerner plastikpartiklerne fra vandet (3).

Vi kan som forbrugere fravælge det unødvendige plastik i tekstiler. Det er f.eks. unødvendigt at have plastik i karklude, fordi gode klude kan laves uden plastik.

“Alt-mulig-kluden” eller “engangskluden” som de fleste kender fra deres hjem eller arbejdsplads indeholder 20% plastik.

Engangskluden afgiver med tiden sin plastik. Plastikken i karkluden skylles ud og hænger i luften eller ryger i kloakken eller i maden (5)

I stedet kan du bruge en bomuldsklud eller en anden plastikfri flergangsklud.

Du kan f.eks. strikke dine egne bæredygtige bomuldsklude. Det kan du læse om i det her indlæg: Strik Karklude


(1) Plastic Change,  http://plasticchange.org/dk/forskning/mikroplastik-i-tekstil (01-09-2015)

(2) plast.dk Helles blog af miljøchef Helle Fabiansen,  http://www.plast.dk/fakta/helles-blog/blog/Mikroplastik-i-cremer-saebe-og-tandpasta-Udfasningen-er-i-gang (08-09-2015)

(3) videnskab.dk,  http://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/havet-er-fuld-af-mikroplastik (08-09-2015)

(4) ing.dk artikel af Thomas Djursing,  http://ing.dk/artikel/usaedvanlige-hoeje-maengder-plastic-fundet-i-iskerneboringer-168741 (08-09-2015)

(5) dr.dk Henrik Beha Petersen, mikrobiolog, stifter af Plastic Change  http://www.dr.dk/nyheder/indland/bruger-du-engangsklude-gode-raad-til-et-liv-med-plastik (01-09-2015)

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *